Borasco® Ozon Gıda Güvenliği Sistemleri, Kullanımı Kolay, Efektif, Yüksek katmadeğerli çözümler üretir.

Ozon, gıdalarda kullanımı oldukça güvenli güçlü bir oksitleyicidir. Üretiminizi artırmanın, taze tadın, taze görünümün ve uzun raf ömrünün en güvenli ve garantili yoludur.

Müşteri her zaman yüksek kaliteli ürün bekler. Bu endişe hem müşteri hem de mutfaklar için geçerlidir. Müşteriye her zaman taze ürün sunmanın, eldeki ürünlerin raf ömrünün uzatılmasının en doğal yolu ozondur. Geleneksel gıda yıkama sistemlerinde kullanılan kimyasallar hem düşünüldüğü kadar etkili olamazken, hem tadı hem kokuyu etkilerken, Borasco Dezenfeksiyon Küveti’nde yıkanan gıdalar daha hızlı ve daha etkili dezenfekte olur, raf ömrü uzar, gıdaların tadı ve kokusu kesinlikle değişmez.

Ozon, oksijenin triatomik formudur ve en etkili dezenfeksiyon yöntemidir. Ozon, bir oksidasyon ajanı olarak klordan 200 kat daha etkili 3000 kat daha hızlıdır.

Ozon güvenli, son derece güçlü bir dezenfektan ve oksitleyici olduğundan, gıdalarda ve gıda işleme sanayinde kullanılan ekipmanlarda da istenmeyen organizmaların büyümesini kontrol etmek için kullanılır. Ozon gıda yıkamada kullanılan diğer kimyasallar gibi mikroorganizmaları zehirlemek metoduyla çalışmaz. Bunun yerine oksidasyonla bu mikroorganizmaları parçalayarak yok eder. Sonuç olarak, bir mikro organizmanın herhangi bir oksidasyon direnci oluşturması olanaksızdır

Ozonun Avantajları:

 • Mevcut en kuvvetli oksitleyicidir
 • Yıkama suyu içinde ve ürünün yüzeyi üzerinde bulunan çürütücü   mikroorganizmaların sayısını düşürür
 • Gıdaların üzerinde kalan tarım ilacı ve pestisitleri parçalar
 • Çevre dostudur
 • Kimyasal sarf madde alımı, depolaması, taşınması gerekmez
  Klordan 3000 kat daha hızlıdır
 • Patojenleri anında öldürür
 • Kimyasal atık bırakmaz, hammaddesi oksijene dönüşür.

İşletmede hijyen sağladığı için HACCP (Hazardous Analysis Critical Control Point) kritik noktalardaki risk analizlerin sonuçlarının olumlu sonuçlanmasını sağlar,

 • Aylık kullanım giderinin çok düşük olması, (sadece elektrik enerjisi), kimyasal madde kullanımından büyük oranda tasarruf sağlar.
 • Borasco Sistemleri çok basit ve otomatik olarak çalıştığı için ekstra zaman ve personel gerektirmez.
 • Bakteri ve virüsleri öldürür, oluşmasını engeller.
 • Sonuç odaklı kesin çözüm sunar.

Borasco® Ozon Gıda Güvenliği

* Klordan 3000 kat daha hızlıdır
* Bilinen bütün bakteri, virüs ve mantarları öldürür.
* Doğal bir gazdır
* Arkasında atık kimyasal bırakmaz
* Tekrar oksijene dönüşür.

BR - F2 Gıda Dezenfekte Küveti

BR - P2 Portatif Ozon Jeneratörü